همکاری با ما

دوستان عزیز برای همکاری با ما متن زیر مطالعه کنید و رزومه خود را برای ما ارسال کنید

متخصص هستید؟

اگر شما متخصص حرفه ای در زمینه تعمیرات پکیج و آبگرمکن هستید،این یک فرصت استثنایی برای شماست. ما از تجربه و تخصص شما استفاده میکنیم . شما میتوانید یکی از اعضای تیم “تاسیس یار” باشید. برای عضویت در تیم لطفا در قسمت فرم همکاری، اطلاعات خواسته شده و رزومه کار خود را وارد کنید.

 

منشی یا بازاریاب هستید؟

اگر شما منشی و بازاریاب حرفه ای هستید و به دنبال یک فرصت ایده آل برای  اشتغال خود هستید،ما از تجربه و توانایی های شما استفاده میکنیم . شما میتوانید یکی از اعضای تیم “تاسیس یار” باشید. برای عضویت در تیم ما لطفا در قسمت فرم همکاری، اطلاعات خواسته شده و رزومه کار خود را وارد کنید.

 

فروشنده هستید؟

اگر شما فروشنده با سابقه در زمینه فروش پکیج و آبگرمکن هستید،این یک فرصت استثنایی برای شماست. ما میتوانیم در این زمینه همکاری خوبی داشته باشیم . شما میتوانید یکی از اعضای تیم “تاسیس یار” باشید. برای عضویت در تیم لطفا در قسمت فرم همکاری، اطلاعات خواسته شده و رزومه کار خود را وارد کنید.

 

همکاری با ما

دوستان عزیز برای همکاری با ما متن زیر مطالعه کنید و رزومه خود را برای ما ارسال کنید

متخصص هستید؟

اگر شما متخصص حرفه ای در زمینه تعمیرات پکیج و آبگرمکن هستید،این یک فرصت استثنایی برای شماست. ما از تجربه و تخصص شما استفاده میکنیم . شما میتوانید یکی از اعضای تیم “تاسیس یار” باشید. برای عضویت در تیم لطفا در قسمت فرم همکاری، اطلاعات خواسته شده و رزومه کار خود را وارد کنید.

 

منشی یا بازاریاب هستید؟

اگر شما منشی و بازاریاب حرفه ای هستید و به دنبال یک فرصت ایده آل برای  اشتغال خود هستید،ما از تجربه و توانایی های شما استفاده میکنیم . شما میتوانید یکی از اعضای تیم “تاسیس یار” باشید. برای عضویت در تیم ما لطفا در قسمت فرم همکاری، اطلاعات خواسته شده و رزومه کار خود را وارد کنید.

 

فروشنده هستید؟

اگر شما فروشنده با سابقه در زمینه فروش پکیج و آبگرمکن هستید،این یک فرصت استثنایی برای شماست. ما میتوانیم در این زمینه همکاری خوبی داشته باشیم . شما میتوانید یکی از اعضای تیم “تاسیس یار” باشید. برای عضویت در تیم لطفا در قسمت فرم همکاری، اطلاعات خواسته شده و رزومه کار خود را وارد کنید.

 

فرم همکاری با ما

فرم همکاری با ما

  • انواع فایل های مجاز : pdf.