کد خطا پکیج چیست؟

شما از طریق این صفحه میتوانید کد خطای پکیج خود را ببینید و اقدام به تعمیر یا سرویس کار خود را از مشکل پکیچ خود مطلع کنید

کد خطای ، پکیج دیواری به علائمی گفته می‌شود که توسط برد الکترونیک برای عیب یابی مشکل دستگاه به ما نشان داده می‌شود، ولی اگر بخوام شفاف‌تر توضیح بدم به این صورت هست که :

برد الکترونیک پکیج دیواری که به عبارتی مغز دستگاه می‌باشد روی عملکرد تمام قطعات پکیج نظارت دارد، این نظارت بوسیله سنسورهایی صورت می‌گیرد که در نقاط مختلف پکیج وجود دارد .

در مواقع بروز مشکل در قسمتی از پکیج برد کنترل توسط این سنسورها به وجود عیب پی برده و برای اینکه به مصرف کننده اطلاع دهد که عیب مورد نظر از کدام قسمت می‌باشد. 

اگر پکیج دیجیتال باشد با مشخص کردن حروف و اعداد لاتین روی نمایشگر و اگر پکیج آنالوگ باشد بوسیله چشمک زدن برخی از چراغ ها اطلاع می‌دهد.

دوستان عزیز همانطور که همیشه عرض کردم بررسی کدهای خطای پکیج و یا به عبارتی ارور پکیج اولین مرحله از تعمیر پکیج می‌باشد. این بدان معناست که در صورت بروز هرگونه مشکل در پکیج دیواری خود قبل از انجام هر اقدامی شما می‌بایست دقت کنید آیا کد خطای مشخص شده است یا خیر !

اینستاگرام ما را دنبال کنید …

کد خطا پکیج چیست؟

شما از طریق این صفحه میتوانید کد خطای پکیج خود را ببینید و اقدام به تعمیر یا سرویس کار خود را از مشکل پکیچ خود مطلع کنید

کد خطای ، پکیج دیواری به علائمی گفته می‌شود که توسط برد الکترونیک برای عیب یابی مشکل دستگاه به ما نشان داده می‌شود، ولی اگر بخوام شفاف‌تر توضیح بدم به این صورت هست که :

برد الکترونیک پکیج دیواری که به عبارتی مغز دستگاه می‌باشد روی عملکرد تمام قطعات پکیج نظارت دارد، این نظارت بوسیله سنسورهایی صورت می‌گیرد که در نقاط مختلف پکیج وجود دارد و در مواقع بروز مشکل در قسمتی از پکیج برد کنترل توسط این سنسورها به وجود عیب پی برده و برای اینکه به مصرف کننده اطلاع دهد که عیب مورد نظر از کدام قسمت می‌باشد اگر پکیج دیجیتال باشد با مشخص کردن حروف و اعداد لاتین روی نمایشگر و اگر پکیج آنالوگ باشد بوسیله چشمک زدن برخی از چراغ ها اطلاع می‌دهد.

دوستان عزیز همانطور که همیشه عرض کردم بررسی کدهای خطای پکیج و یا به عبارتی ارور پکیج اولین مرحله از تعمیر پکیج می‌باشد. این بدان معناست که در صورت بروز هرگونه مشکل در پکیج دیواری خود قبل از انجام هر اقدامی شما می‌بایست دقت کنید آیا کد خطای مشخص شده است یا خیر !

اینستاگرام ما را دنبال کنید …

کد خطا پکیج چیست؟

شما از طریق این صفحه میتوانید کد خطای پکیج خود را ببینید و اقدام به تعمیر یا سرویس کار خود را از مشکل پکیچ خود مطلع کنید

کد خطای ، پکیج دیواری به علائمی گفته می‌شود که توسط برد الکترونیک برای عیب یابی مشکل دستگاه به ما نشان داده می‌شود، ولی اگر بخوام شفاف‌تر توضیح بدم به این صورت هست که :

برد الکترونیک پکیج دیواری که به عبارتی مغز دستگاه می‌باشد روی عملکرد تمام قطعات پکیج نظارت دارد، این نظارت بوسیله سنسورهایی صورت می‌گیرد که در نقاط مختلف پکیج وجود دارد .

در مواقع بروز مشکل در قسمتی از پکیج برد کنترل توسط این سنسورها به وجود عیب پی برده و برای اینکه به مصرف کننده اطلاع دهد که عیب مورد نظر از کدام قسمت می‌باشد. 

اگر پکیج دیجیتال باشد با مشخص کردن حروف و اعداد لاتین روی نمایشگر و اگر پکیج آنالوگ باشد بوسیله چشمک زدن برخی از چراغ ها اطلاع می‌دهد.

دوستان عزیز همانطور که همیشه عرض کردم بررسی کدهای خطای پکیج و یا به عبارتی ارور پکیج اولین مرحله از تعمیر پکیج می‌باشد. این بدان معناست که در صورت بروز هرگونه مشکل در پکیج دیواری خود قبل از انجام هر اقدامی شما می‌بایست دقت کنید آیا کد خطای مشخص شده است یا خیر !

اینستاگرام ما را دنبال کنید …