کد خطای پکیج ایساتیس

کد های خطای پکیج ایساتیس     : E1 ارور این ارور زمانی در دستگاه نشان داده می شود که آب داخل مبدل اصلی پکیج کم باشد .   :E2 ارور این ارور به معنی عدم تشخیص شعله توسط یون تشخیص شعله است .   :E3 ارور این ارور به معنی حفاظت از دمای آب موجود در مدار گرمایش دستگاه...

کد خطای پکیج مرکوری

کد خطای پکیج مرکوری     :E0 کد خطای نشان دهنده آن است که فشار آب ورودی پکیج کمتر از ۵/۰ باشد .   :E1 کد خطای شعله تشکیل نشده است . گاز به درستی به مشعل نمی رسد و یا سنسور جرقه زن دچار مشکل شده باشد .   :E2 کد خطای این کد خطا به وسیله فیوز اعلام می گردد و...

کد خطای پکیج مگاترم

کد خطای پکیج مگاترم :E0 کد خطای افت فشار آب مدار گرمایش .   : E1 کد خطای عدم تشکیل یا تشخیص شعله .   :EE کد خطای ان تی سی آب گرم مصرفی .   :E3 کد خطای ان تی سی رفت مدار گرمایش .   :E4 کد خطای انسداد دودکش ، خطای پرشر سوییچ دود .   :E5 کد خطای...

کد خطای پکیج لورچ

کد خطای پکیج لورچ مدل آدنا   :E0 کد خطای ارتباط نداشتن با ترموستات زمان دار در این موقع پکیج به حالت کارکرد موقت قرار می گیرد .   :E1 کد خطای فعال نشدن جرقه زنی دستگاه که در این موقع پکیج در حالت قفل شدن می رود .   :E2/15 کد خطای به وجود آمدن مشکل در...

کد خطای پکیج باکسی

کد خطای پکیج باکسی ECCO 3   :E01 خطای تشکیل نشدن یا تشخیص ندادن شعله .   :E02 خطای فعال شدن کلید حرارتی این کد را نشان می دهد .   :E03 خطای مسدود شدن مسیر دود کش و فعال شدن ترموستات دود .   :E04 خطای دریافت سیگنال غیر معمولی به برد کنترل .  ...