کد خطای پکیج ایساتیس

کد های خطای پکیج ایساتیس     : E1 ارور این ارور زمانی در دستگاه نشان داده می شود که آب داخل مبدل اصلی پکیج کم باشد .   :E2 ارور این ارور به معنی عدم تشخیص شعله توسط یون تشخیص شعله است .   :E3 ارور این ارور به معنی حفاظت از دمای آب موجود در مدار گرمایش دستگاه...

کد خطای پکیج مرکوری

کد خطای پکیج مرکوری     :E0 کد خطای نشان دهنده آن است که فشار آب ورودی پکیج کمتر از ۵/۰ باشد .   :E1 کد خطای شعله تشکیل نشده است . گاز به درستی به مشعل نمی رسد و یا سنسور جرقه زن دچار مشکل شده باشد .   :E2 کد خطای این کد خطا به وسیله فیوز اعلام می گردد و...

کد خطای پکیج لورچ

کد خطای پکیج لورچ مدل آدنا   :E0 کد خطای ارتباط نداشتن با ترموستات زمان دار در این موقع پکیج به حالت کارکرد موقت قرار می گیرد .   :E1 کد خطای فعال نشدن جرقه زنی دستگاه که در این موقع پکیج در حالت قفل شدن می رود .   :E2/15 کد خطای به وجود آمدن مشکل در...

کد خطای پکیج فرولی

کد خطای پکیج فرولی  :A01 کد خطا روشن نشدن مشعل .   :A02 کد خطا علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است .   :A03 کد خطا سنسور اطمینان عمل می کند . (بلوکه شدن )   :F04 کد خطا ترموستات دود عمل می کند .   :F05 کد خطا فن عمل نمی کند .   :A06 کد خطا...

کد خطای پکیج گلدیران

کد خطای پکیج گلدیران کد خطای پکیج گلدیران مدل پرستیژ   :E1 خطای در این حالت به علت شکستگی یون تشخیص جرقه در دستگاه شعله پکیج تشخیص داده نمی شود و با خاموش شدن پکیج مواجه شده و چه بسا یکی از دلایل گرم نشدن آب در پکیج گلدیران نیز همین مشکل باشد و نیز هوا گرفتگی مدار...

کد خطای پکیج ایران رادیاتور

کد خطای پکیج ایران رادیاتور کد های خطای پکیج ایران رادیاتور ECO24F  , B24FF ,  M24FF , E24FF       ارور ۴۰ و ۳۰ : خرابی برد کنترل .   ارور ۸۰ : فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ .   ارور ۷۰ : افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه .   ارور ۸۰ و ۷۰ : سنسور...