کد خطای پکیج آریستون

EGIS

خطاهای پکیج آریستون مدل اجیس با چراغ های چشمک زن ال ایی دی خود را نشان می دهند .

 

۹۰ قرمز :

این چراغ نشان دهنده فعال شدن کلید حرارتی یا فیوز است .

 

۵۰ و ۶۰ زرد :

اگر پکیج آب مصرفی را گرم نمی کند به معنی کاهش فشار آب در مسیر گرمایشی است .

 

چراق چشمک زن قرمز :

مشکل در روشن کردن پکیج و یا در هنگام کار خاموش می شود . مشکلی در الکترود جرقه رن وجود دارد .

 

: زرد  ۶۰  و ۷۰ و A3

این ارور وقتی سنسور گرمایشی مرکزی خراب شده است ظاهر می شود .

 

۶۰ و ۷۰ و ۸۰ زرد :

این خطا به معنی عدم تشکیل شعله یکنواخت است اگر پکیج آب مصرفی را گرم نمی کند با این خطا روبرو خواهید شد .

 

:زرد   ۷۰و  E50

این ارور نشان دهنده خرابی سنسور آب گرم مصرفی و بهداشتی است .

 

۸۰ زرد :

برد مانند مغز پکیج عمل می کند و دستورات لازم را برای ادامه کار پکیج به قطعات مختلف می فرستد . در صورتی که ارتباط بین برد و دیگر قطعات پکیج دچار مشکل سود این ارور روی صفحه نمایش ظاهر می شود .

 

۴۰ و ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ زرد :

وقتی دکمه ریست دستگاه را بیش از ۵ بار فشار دهید این ارور نشان داده می شود .

 

۷۰ قرمز :

این ارور به وجود مشکل داخلی در برد اشاره می کند .

 

 

کد خطای پکیج آریستون مدل گنیا ماکسی

کد ارور ۸۰ :

در صورت استفاده بیش از حد از ( فیوز حد ) این کد بر روی صفحه نشان داده می شود .

 

کد ارور ۷۰ و ۸۰ :

هنگامی که سیستم نمی تواند شعله را تشخیص و یا تشکیل دهد کد ارور ۷۰ و ۸۰ ظاهر می شود .

 

کد ارور ۶۰ و ۸۰ :

این خطا مربوط به سیستم ضد یخ زدگی پکیج آریستون مدل گنیا است . البته در مرحله اول پمپ روشن می شود .

 

:E60و  کد ارور ۷۰ و ۸۰

در صورت نشتی آب این کد را نشان می دهد . نشتی آب هنگامی رخ می دهد که اختلاف ما بین سنسور های رفت و برگشت اصلی به بیش از دمای ۴۰ درجه سانتی گراد برسد .

 

و ۶۰ و ۷۰ :A3

این کد نیز به سیستم ضد یخ زدگی پکیج مربوط می شود . در مرحله دوم پمپ و مشعل روشن می شوند .

 

کد ارور ۵۰ :

این کد نیز در صورت نشتی آب بر روی صفحه مانیتور پکیج ظاهر می شود . تفاوت این نوع ارور با ارور قبلی مربوط به نشتی آب در این مورد است که ارور ۵۰ هنگامی نمایان می شود که اختلاف ما بین رفت و برگشت اصلی به دمای بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد برسد .

 

کد ارور ۷۰ و ۵۰ :

باز بودن مدار ان تی سی ثانویه آب گرم بهداشتی  است .

 

کد ارور ۵۰ و ۷۰ و ۸۰ :

این خطا هنگامی ظاهرمی شود که مدار ان تی سی اصلی آب رفت باز باشد .

 

کد ارور ۵۰ و ۶۰ و ۸۰ :

این کد هنگامی می آید که مدار ان تی سی اصلی آب بازگشت باز باشد .

 

کد ارور ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ :

هنگامی که مدار ان تی سی اصلی آّب برگشت ( اتصال کوتاه ) باشد . این کد را نشان می دهد .

 

کد ارور ۷۰ و ۴۰ :

هنگامی که مشعل در حال کار کردن باشد سیستم پکیج برای انجام عمل احتراق تلاش می کند .

 

کد ارور ۶۰ و ۴۰ :

در صورت بروز خطا و اختلال در فیوز ۲۵/۱ برد اصلی یا کابل ارتباطی آن باشد .

 

کد ارور ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ :

عدم جریان هوای کافی توسط فن است .

 

کد ارور ۴۰ و ۶۰ و ۷۰ :

خطای پرشر سوییچ دود .

 

کد ارور ۵۰ و ۴۰ و ۸۰ :

در صورت باز بودن مدار ان تی سی اصلی آبگرم چنین اروری می دهد .

 

کد ارور ۴۰ و ۵۰ و ۷۰ و ۸۰ :

دمای داخل منبع به بیش از ۸۰ درجه سانتی گراد برسد .

 

کد ارور ۳۰ :

وقتی که بین دو برد اصلی اختلال ایجاد شود کد ۳۰ را نشان می دهد .

 

 

کد خطای پکیج آریستون جنوس پرمیوم

کد خطای ۱۰۱ :

مربوط به فعال شدن کلید حرارتی است .

 

کد خطای ۱۰۲ :

اختلال در حسگر فشار آب یا پرشر سوییچ وجود دارد که فشار آب یا پرشر سوییچ وجود دارد .

 

کد خطای ۱۰۳ تا ۱۰۷ :

وجود نداشتن آب در پکیج است .

 

کد خطای ۱۰۸ :

فشار آب در پکیج از حداقل میزان مشخص کمتر شده است .

 

کد خطای ۱۰۹ :

فشار سیستم از مرز ۳ گذشته است .

کد خطای ۱۱۰ :

مشکلی در یکی از حسگر های پکیج سنسور ان تی سی وجود دارد .

 

کد خطای ۱۱۴ :

اختلال در عملکرد حسگر بیرونی پکیج وجود دارد .

 

کد خطای ۱۱۶ :

قطع شدن حسگر گرمایش از کف است .

 

کد خطای ۲۰۱ :

وجود داشتن اختلال در سنسور ان تی سی است .

 

کد خطای ۲۰۴ و ۲۰۷ :

نشان دهنده مشکل در کلکتور خورشیدی است که بیش از اندازه گرم شده است .

 

کد خطای ۲۰۹ :

گرم شدن خیلی زیاد از حد منبع ذخیره می دهد .

 

کد خطای ۳۰۱ :

برد پکیج مشکل دارد .

 

کد خطای ۳۰۲ :

ارتباط بین برد پکیج با صفحه نمایش به مشکل خورده و دستگاه عملکرد درست ندارد .

 

کد خطای ۳۰۴ :

اگر دکمه ریست پکیج را در ۱۵ دقیقه بیشتر از ۵ بار فشار داده باشید این کد را نشان می دهد .

 

کد خطای ۴۰۷ :

سنسور احتراق و سیستم تشخیص شعله مشکل دارد .

 

کد خطای ۵۰۱ :

شعله تشکیل نمی شود .

 

کد خطای ۵۰۲ :

دستگاه با وجود جریان گاز نمی تواند شعله را روشن کند .

 

کد خطای ۶۰۴ :

فن دستگاه سرعت خیلی پایین دارد .

 

کد خطای ۶۰۷ :

پرشر دود فعال شده و خاموش نمی شود .

 

کد خطا در مدار گرمایش پکیج آریستون مدل کلاس و کلاس بی و جینوس ۳۶

کد ارور ۱۰۱ :

با فعال شدن کلید حرارتی یا به عبارتی کلید حد این ارور می آید .

 

کد خطای ۱۰۲ :

هنگام بروز خطا یا اختلال در سنسور فشار آب است .

 

کد خطای ۱۰۳ :

گردش نداشتن و یا وجود آب منجر بالا رفتن افزایش دمای ان تی سی ۱ می شود که در نهایت سرعت افزایش دمای ان تی سی ۱ در ثانیه بیش از ۷ درجه سانتی گراد می رسد .

 

:A3 104 کد ارور

عدم گردش و یا وجود آب منجر بالا رفتن افزایش دمای رفت و برگشت ان تی سی ۱ و ان تی سی ۲ می شود در آخر سرعت افزایش دمای این دو به بیش از ۲۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید .

 

:E105 کد ارور

عدم گردش و یا وجود آب منجر بالا رفتن افزایش دمای رفت و برگشت تا ۵۵ درجه سانتی گراد می شود .

 

کد ارور ۱۰۶ :

عدم گردش و یا وجود اب باعث می شود دمای رفت ۱۰ درجه سانتی گراد کمتر از دمای برگشت باشد .

 

کد ارور ۱۰۷ :

عدم گردش و یا وجود آب باعث می شود دمای رفت ۳۰ درجه سانتی گراد کمتر از دمای برگشت باشد .

 

کد ارور ۱۰۸ :

افت فشار آب مدار گرمایشی می باشد .

 

کد ارور ۱۰۹ :

افزایش فشار سیستم به بیش از ۳ بار است .

 

کد ارور ۱۱۰ :

پدیدار شدن خطا در ان تی سی رفت گرمایش .

 

کد ارور ۱۱۲ :

پدیدار شدن خطا در ان تی سی برگشت گرمایش .

 

کد ارور ۱۱۴ :

هنگامی که در سنسور بیرونی اختلالی رخ می دهد .

 

کد ارور ۱۱۶ :

قطعی سنسور گرمایش از کف .

 

کد ارور ۱۱۸ :

خطا در خواندن دمای سنسور رفت و برگشت .

:۱P1 کد ارور

عدم گردش و یا وجود آب منجر به بالا رفتن افزایش دمای ان تی سی ۱ می شود و سرعت افزایش دمای ان تی سی ۱ را در ثانیه به بیش از ۷ درجه سانتی گراد می رساند .

 

:۱P2 کد ارور

عدم گردش و یا وجود آب منجربه اختلاف دمای بین رفت و برگشت تا ۵۵ درجه سانتی گراد می رساند .

 

:۱P کد ارور ۳

عدم گردش و یا وجود آب باعث می شود دمای رفت ۱۰ درجه سانتی گراد کمتر از دمای برگشت باشد .

 

:۱P4 ارور

افت آب فشار گرمایش .

 

 

خطای آبگرم مصرفی در پکیج آریستون مدل کلاس

کلاس بی و جینوس ۳۶

کد ارور ۲۰۱ :

بروز اختلال در ان تی سی مصرفی .

 

کد ارور ۲۰۲ :

بروز اختلال در سنسور دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی .

 

کد ارور ۲۰۳ :

رخ دادن مشکل در ان تی سی منبع ذخیره .

 

:A3 204 کد ارور

بروز اختلال در سنسور های کلکتور خورشیدی .

 

:۲۰۵E کد ارور

بروز اختلال در سنسور ورودی سیستم خورشیدی .

 

کد ارور ۲۰۷ :

کلکتور خورشیدی بیش از حد گرم شده است .

 

کد ارور ۲۰۸ :

پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی .

 

کد ارور ۲۰۹ :

بیش از اندازه گرم شدن منبع ذخیره .

 

 

کد خطای برد اصلی پکیج آریستون مدل کلاس کلاس بی و جینوس ۳۶

کد ارور ۳۰۱ :

در صورت بروز خطا در صفحه نمایش .

 

کد ارور ۳۰۲ :

هنگامی که بین برد اصلی و صفحه نمایش اختلالی داشته باشد .

 

کد ارور ۳۰۳ :

زمانی در برد اصلی ایجاد شود .

 

:   A3 304 کد ارور

زمانی که دکمه ریست در کمتر از ۱۵ دقیقه ۵ بار فشار دهیم .

 

:E 305 . 6 . 7 کد ارور

خطا در برد اصلی تجهیزات جانبی .

 

کد ارور ۴۰۱ :

مودم اختلال دارد  .

 

کد ارور ۴۰۶ :

مودم اختلال دارد .

 

کد ارور ۴۰۷ :

خطا در سنسور اتاقی احتراق و تشخیص شعله .

کد ارور ۵۰۱ :

عدم وجود شعله .

 

کد ارور ۵۰۲ :

پکیج شعله را در هنگام فعال بودن شیر گاز تشخیص ندهد .

 

:۵P1 کد خطای

وقتی پکیج برای بار اول نمی تواند شعله را تشکیل دهد .

 

: ۵P2 کد ارور

وقتی پکیج برای بار دوم نمی تواند شعله را تشکیل دهد .

 

:۵P3 کد ارور

اختلال داشتن در شعله یا خرابی الکترود یون یا کم بودن فشار آب یا هوا گرفتگی مدار گرمایش و یا کم بودن فشار گاز است .

 

:۵P4 کد ارور

سه بار شعله به صورت جدا تکرار می شود .

 

 

ورودی هوا و خروجی محصولات احتراق پکیج آریستون مدل کلاس کلاس بی و جینوس ۳۶

کد ارور ۶۰۱ :

وقتی ترموستات دود فعال شود .

 

کد ارور ۶۰۲ :

فعال شدن ترموستات دود این کد نشان داده می شود .

 

کد ارور ۶۰۴ :

وقتی سرعت فن پایین باشد و یا پرشر دود عملکرد خوب نداشته باشد .

 

:A3 607 کد ارور

وقتی پرشر سوییچ دود هم چنان فعال باشد .

 

کد ارور ۶۱۲ :

وقتی زمان روشن شدن فن پرشر سوییچ دود عملکرد خوب ندارد .

 

کد ارور ۷۰۱ :

در صورت باز یا اتصال کوتاه سنسور رفت حرارتی در ناحیه ۲

 

کد ارور ۷۰۲ :

در صورت باز یا اتصال کوتاه سنسور برگشت حرارتی در ناحیه ۲

 

کد ارور ۷۰۳ :

در صورت باز بودن یا اتصال کوتاه سنسور رفت حرارتی در ناحیه ۳

 

کد ارور ۷۰۴ :

در صورت باز یا اتصال کوتاه سنسور برگشت حرارتی در ناحیه ۳

 

کد ارور ۷۰۶ :

وقتی در ناحیه ۲ دما بیش از حد افزایش پیدا می کند .

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام