کد خطای پکیج ایران رادیاتور

کد های خطای پکیج ایران رادیاتور

ECO24F  , B24FF ,  M24FF , E24FF

 

 

 

ارور ۴۰ و ۳۰ :

خرابی برد کنترل .

 

ارور ۸۰ :

فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ .

 

ارور ۷۰ :

افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه .

 

ارور ۸۰ و ۷۰ :

سنسور شعله یون .

 

ارور۸۰ و ۶۰ :

عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن .

 

ارور ۷۰ و ۶۰ :

عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن .

 

ارور ۸۰ و ۵۰ :

باز شدن سنسور آب گرم .

ارور ۸۰ و ۷۰ و ۵۰ :

سنسور شوفاژ مدار قطع شده است .

 

ارور ۶۰ و ۵۰ :

سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده است .

 

ارور ۸۰ و ۷۰ و ۴۰ :

ترموستات ایمنی قطع کرده است ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد .

 

ارور ۷۰ و ۴۰ :

کم بودن میزان آب در مدار پکیج و باز شدن پرشر سوییچ آب می باشد .

 

ارور ۸۰ و ۴۰ :

سنسور دود باز شده است .

 

ارور ۸۰ و ۶۰ و ۴۰ :

پرشر هوا باز است اما فن کار نمی کند .

 

ارور ۷۰ و ۶۰ و ۴۰ :

پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند .

 

 

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل

L24FF

: E81ارور

این کد به این معنی است کلید حرارتی دمای بالایی را در دستگاه شناسایی کرده ولی از ان تی سی دما طبیعی است .

 

:E88ارور

دمای مدار بین ۸۹ تا ۱۰۵ درجه سانتی گراد قرار گرفته است .

 

:E2 ارور

شعله در پکیج تشکیل نشده است .

 

:E41 ارور

خراب بودن ان تی سی آب گرم مصرفی است و نشان دهنده کوتاه بودن مدار آن است .

 

:E42 ارور

باز بودن مدار مدار ان تی سی است .

 

:E32ارور

خرابی ان تی سی مدار برگشت رایاتور است و نشان دهنده باز بودن مدار می باشد .

 

:E31 ارور

خراب بودن مدار شوفاژ است و نشان می دهد که اتصال مدار کوتاه است .

 

:E1 ارور

کم بودن میزان آب در مدار پکیج است .

 

:E10 ارور

فعال شدن کلید یا سنسور دود در دستگاه است .

 

:E51ارور

با وجود روشن بودن فن پرشر سوییچ دود قطع است .

 

:E50 ارور

با وجود خاموش بودن فن پرشر سوییچ دود دستگاه وصل است .

 

:E12 , E30 , E99 ارور

خراب بودن برد دستگاه است .

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام