کد های خطای پکیج ایساتیس

 

 

: E1 ارور

این ارور زمانی در دستگاه نشان داده می شود که آب داخل مبدل اصلی پکیج کم باشد .

 

:E2 ارور

این ارور به معنی عدم تشخیص شعله توسط یون تشخیص شعله است .

 

:E3 ارور

این ارور به معنی حفاظت از دمای آب موجود در مدار گرمایش دستگاه است .

 

:E4 ارور

این ارور به معنی حفاظت از دمای آب مصرفی به دلیل خرابی سنسور یا ان تی سی آّب گرم مصرفی است .

 

:E6 ارور

این کد به دلیل وجود مشکل در سنسور دود دستگاه نمایش داده می شود و به احتمال زیاد فن یا پرشر هوا در پکیج مشکل دارد و احتمال دیگر مسدود بودن مسیر خروجی دود در دستگاه می باشد .

 

: E7ارور

این کد به معنی بالا بودن دمای آب مصرفی است و دستگاه به دلیل محافظت از پکیج این ارور را صادر می کند و در این حالت پکیج ایساتیس خود به خود خاموش می شود .

:E8 ارور

این خطا به معنی وجود مشکل در ارتباطات درون برد دستگاه می باشد .

 

:E01 ارور

علت بروز این خطا گرمای بیش از حد در دستگاه است .

 

:E02 ارور

علت بروز این خطا تغییر دمای بیش از حد در گرمایش رفت بیش از ۷ درجه در یک ثانیه و تکرار آن برای ۳ بار .

 

:E03 ارور

علت بروز این خطا تغییر دمای آب گرم گرمایش و یا برگشت بیش از ۲۰ درجه در یک ثانیه .

 

:E04 ارور

بالاتر بودن ۵۵ درجه ای دمای آب گرم گرمایش رفت از آب گرمایش برگشت .

 

:E05 ارور

بالا بودن ۱۰ درجه ای دمای آب گرمایش برگشت از دمای گرمایش رفت .

 

:E06 ارور

دمای آب گرم گرمایش برگشت ۳۰ درجه از رفت بیشتر است .

 

:E10 ارور

خطا در سنسور فشار .

 

:E11 ارور

کمبود فشار آب در مدار .

 

:E12 ارور

بالا بودن فشار آب در مدار به علت آبگیری بیش از حد دستگاه .

 

:E13 ارور

خرابی سنسور ان تی سی .

 

:E14 ارور

خرابی سنسور برگشت گرمایش .

 

:E15 ارور

خرابی سنسور آب مصرفی .

 

:E16 ارور

خطا در سنسور خارجی .

 

:E21 ارور

خطا در پی سی بی که باعث خاموش شدن پکیج می شود .

:E31 ارور

تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط یون تشخیص شعله .

 

:E32 ارور

پرش شعله از روی سطح برنر .

 

:E41 ارور

فعال شدن سوییچ پرشر هوا قبل از شروع سیکل گرمایش .

 

:E42 ارور

باز شدن پرشر سوییچ در حین کار پکیج .

 

:E43 ارور

تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ هوا .

 

:E50 ارور

عدم اتصال کانکتور سی ان ۴ در برد .

 

:E51 ارور

عدم اتصال کانکتور سی ان ۱۰ .

 

:E60 ارور

خطا در قسمت پمپ .

:E61 ارور

اختلال در کارکرد پمپ .

 

:P01 ارور

تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت بیشتر از ۷ درجه در یک ثانیه .

 

:P02 ارور

بیشتر بودن دمای آب گرم گرمایش رفت به میزان ۵۵ درجه از آب برگشت .

 

:P03 ارور

دمای آب گرم گرمایش برگشت ۱۰ درجه بیشتر از آب رفت .

 

:P21 ارور

بروز اولین شکست در تشکیل شعله .

 

:P22 ارور

بروز دومین شکست در تشکیل شعله .

 

:P23 ارور

قطع شدن شعله در حین کار پکیج .

 

 

 

کد خطای پکیج ایساتیس

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام