کد خطای پکیج فرولی

 :A01 کد خطا

روشن نشدن مشعل .

 

:A02 کد خطا

علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است .

 

:A03 کد خطا

سنسور اطمینان عمل می کند . (بلوکه شدن )

 

:F04 کد خطا

ترموستات دود عمل می کند .

 

:F05 کد خطا

فن عمل نمی کند .

 

:A06 کد خطا

شعله ۶ بار در ۱۰ دقیقه قطع می شود .

 

:F08 کد خطا

بالا رفتن بیش از حد دمای مبدل حرارتی .

 

:A09 کد خطا

مشکل در شیر گاز فید یک سیم پیچ شعله .

 

:F10 کد خطا

ایراد در سنسور اول مدار شوفاژ .

 

:F11 کد خطا

ایراد در سنسور مدار آب گرم بهداشتی .

 

:F12 کد خطا

ایراد در سنسور مدار آب گرم بهداشتی . در صورت نصب مخزن خارجی .

 

:F14 کد خطا

ایراد در سنسور اطمینان مدار شوفاژ .

 

:A16 کد خطا

اشکال در شیر گاز .

 

:F20 کد خطا

اشکال در کنترل احتراق .

 

:A21 کد خطا

احتراق غیر طبیعی و ناقص .

:F34 کد خطا

ولتاژبرق مصرفی کمتر از ۱۷۰ ولت باشد .

 

:F35 کد خطا

وجود نوسان در فرکانس برق مصرفی .

 

:F37 کد خطا

فشار پایین مدار شوفاژ .

 

:F39 کد خطا

ایراد حسگر دماسنج خارجی .

 

:A41 کد خطا

ایراد در موقعیت سنسور ها .

 

:F42 کد خطا

ایراد در سنسور دو گانه .

 

:F43 کد خطا

سیستم حفاظت از مبدل حرارتی عمل می کند .

 

:F50 کد خطا

ایراد در سیم پیچ تدریجی شیر گاز .

 

:A51 کد خطا

حفاظت در مقابل انسداد مدار دودکش و هوای احتراق .

 

کد خطای پکیج فرولی

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام