کد خطای پکیج لورچ

مدل آدنا

 

:E0 کد خطای

ارتباط نداشتن با ترموستات زمان دار در این موقع پکیج به حالت کارکرد موقت قرار می گیرد .

 

:E1 کد خطای

فعال نشدن جرقه زنی دستگاه که در این موقع پکیج در حالت قفل شدن می رود .

 

:E2/15 کد خطای

به وجود آمدن مشکل در سوییچ فشار هوا که در این مواقع دستگاه به حالت قفل در می آید .

 

:E3 کد خطای

به وجود آمدن مشکل در سنسور دما یا ان تی سی سیستم گرمایش که در این صورت دستگاه  به حالت قفل قرار می گیرد .

 

:E4 کد خطای

وجود داشتن مشکل در سنسور دما یا ان تی سی آب گرم مصرفی که در این مواقع دستگاه با قدرت حرارتی کمتر به کار خود ادامه می دهد .

 

:E5 کد خطای

وجود نقص در مدولاسیون شیر گاز در این مواقع دستگاه در حالت مینیمم شعله کار می کند .

 

:E6 کد خطای

تشخیص دمای بالاتر از نود درجه سانتی گراد به وسیله سنسور سیستم گرمایش که در این صورت سیستم برای مدار گرمایش موقتی به شکل اتومات خاموش می شود ولی آب گرم مصرفی به طور عادی در دسترس است .

 

:E7کد خطای

اختلال در عملکرد سوییچ فشار هوا که در این حالت پکیج قفل می شود .

 

:E8 کد خطای

کاهش خیلی زیاد از اندازه فشار آب سیستم گرمایش کمتر از۰/۴۵ بار که در این صورت پکیج به شکل قفل در می آید .

 

:E9 کد خطای

بالا رفتن دما بیشتر از ۱۰۰ درجه در سیستم و کار کردن ترموستات حد که باز دستگاه را به شکل قفل در می آورد .

 

:E10 کد خطای

بالا رفتن خیلی زیاد از اندازه فشار در سیستم شوفاژ باعث به وجود آمدن این خطا می شود و پکیج به حالت قفل در می آید .

 

:E12 کد خطای

عمل نکردن صحیح کنترل از راه دور .

 

:E13 کد خطای

مشکل داشتن در قسمت نرم افزاری است .

 

:E25 کد خطای

پایین رفتن بیشتر از اندازه دمای آب سیستم گرمایشی کمتر از ۵/۱ درجه در دستگاه به وجود می آید .

 

:E26 کد خطای

خطای الکترونیکی در شیر برقی گاز .

 

:E28 کد خطای

خراب شدن سنسور دمای آب گرم بهداشتی و یا سنسور گرمایشی باعث بروز این خطا می شود .

 

:E31 کد خطای

خطا در تنظیم پارامتر ترموستات اتاقی .

 

:E40 کد خطای

نقص داشتن در مدار سیستم گرمایش .

 

:E77 کد خطای

مشکل در ترموستات مخزن از توان شعله پکیج کم می شود .

 

:E99 کد خطای

نقص داشتن در پارامتر های تنظیم برنامه .

 

 

کد خطای پکیج لورچ مدل هرما

 

:E01 کد خطای

تشکیل نشدن شعله در دستگاه پکیج .

 

:E02 کد خطای

خراب بودن سوییچ فشار هوا می باشد .

 

:E03 کد خطای

خراب بودن سنسور دمای سیستم گرمایش است .

 

:E04 کد خطای

خراب بودن سنسور دمای سیستم آب گرم مصرفی .

 

:E05 کد خطای

نقص داشتن شیر گاز .

 

:E06کد خطای

دما بالاتر از ۹۰ درجه سانتی گراد به وسیله سنسور سیستم گرمایش برود .

 

:E08 کد خطای

پایین رفتن بیش از اندازه فشار آب در سیستم گرمایش پکیج .

 

:E09 کد خطای

وقتی سنسور حد به علت بالا رفتن دمای پکیج .

 

:E13 کد خطای

خراب شدن برد دستگاه .

 

:E31 کد خطای

.OPENTHERMخطای ارتباط

 

:E70 کد خطای

پایین رفتن توان الکتریکی .

 

:E71 کد خطای

شیب تغییرات دمای شوفاژ .

 

:E77 کد خطای

پایین رفتن توان پکیج و یا خاموش شدن به علت خطای داخلی .

کد خطای پکیج لورچ مدل آرتا

 

:E1 کد خطا

نقص داشتن در تشکیل شعله .

 

:E2 کد خطا

نقص در سوییچ فشار هوا .

 

:E3کد خطا

وجود داشتن مشکل در ترموستات یا سنسور سیستم گرمایشی .

 

:E4 کد خطا

مشکل داشتن در ترموستات یا سنسور آب گرم مصرفی .

 

:E5  کد خطا

نقص در مدولاتور شیر گاز .

 

:E6 کد خطا

بالا رفتن دمای آب در سیستم گرمایش پکیج .

 

:E8 کد خطا

پایین رفتن فشار در سیستم .

 

:E9 کد خطا

خطای عملکرد در ترموستات اطمینان .

 

:E10 کد خطا

مشکل در قفل اصلی دستگاه .

 

:E15 کد خطا

خطای موقت در سوییچ فشار هوا را نشان می دهد .

 

 

کد خطای پکیج لورچ

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام