کد خطای پکیج مرکوری

 

 

:E0 کد خطای

نشان دهنده آن است که فشار آب ورودی پکیج کمتر از ۵/۰ باشد .

 

:E1 کد خطای

شعله تشکیل نشده است . گاز به درستی به مشعل نمی رسد و یا سنسور جرقه زن دچار مشکل شده باشد .

 

:E2 کد خطای

این کد خطا به وسیله فیوز اعلام می گردد و دلیل آن می تواند خرابی پمپ یا گرفتگی مسیر یا رسوب گرفتن مبدل ثانویه و یا بسته بودن شیر های رادیاتور باشد .

 

:E3 کد خطای

هنگامی که ایرادی در فن و یا سوییچ ایمنی دودکش به وجود بیاید این ارور بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود .

 

:E4 کد خطای

با کم بودن آب درون دستگاه این خطا نشان داده می شود که به وسیله سوییچ فشار این خطا اعلام می گردد .

 

:E6 کد خطای

هنگامی که سنسور آب گرم مصرفی دچار ایراد شود این خطا به وسیله ان تی سی آب گرم مصرفی اعلام می شود .

 

:E7کد خطای

با خرابی سنسور رفت گرمایشی این ارور نشان داده می شود .

 

:E9 کد خطای

سیستم دچار یخ زدگی شده است .

 

:E10 کد خطای

هنگامی که مبدل رسوب گرفته باشد .

 

:EC کد خطای

وقتی برد و یا سوکت های برد مشکل پیدا می کند .

 

:EL کد خطای

این ارور نشان دهنده ایراد در ورودی آب سرد می باشد .

 

:EF کد خطای

با افزایش بیش از اندازه اندازه آب گرم مصرفی این ارور بر روی صفحه نمایش داده می شود .

 

کد خطای پکیج مرکوری مدل  

COMBO   DC28

 

:CO ارور

این کد نمایان گر حالت یخ زدگی دستگاه می باشد . کلید محافظ یخ زدگی خاموش است .

 

:CS ارور

نشان دهنده خرابی سنسور برگشت مدار می باشد .

 

:DHارور

نمایش این کد بر روی صفحه نمایش نشان دهنده عدم ایجاد شعله و یا خرابی جرقه زن می باشد .

 

:FY ارور

این ارور در هنگام از کار افتادن فن اتفاق می افتد . در این مواقع باید مسیر دودکش را بررسی کرده تا مسدود نشده باشد و سپس فن و ملحقات آن را چک کنید و در صورت خرابی تعویض نمایید .

 

:GS ارور

با مسدود شدن مبدل حرارتی این ارور را نشان می هد .

 

:HS ارور

خرابی سنسور برگشت مدار گرمایش می باشد .

 

:SY ارور

با افت فشار بار پکیج این ارور را نشان می دهد .

 

 

کد خطای پکیج مرکوری

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام